POSETIOCI


POSETIOCI

Centralna figura je sam posetilac - za razliku od uobičajenih izložbi, gde je posetilac samo pasivni posmatrač, "Živeo Život" omogućava aktivan odnos sa postavkom, čime on postaje njen sastavni deo.

Izložba je namenjena svima

  • mladi će imati priliku da osete život starijih generacija.
  • oni koji su živeli u to vreme podsetiće se jednog lepog perioda njihovih života
  • turisti će se upoznati sa najintrigantnijim delom naše novije istorije.