KONCEPT


KONCEPT


Postavka je multimedijalna i interaktivna, koncipirana tako da omogući posetiocu da doživi ovaj period svim čulima putem autentičnih eksponata, scenografija, instalacija, audio, video i 3D projekcija.

Osnovna ideja je da posetilac oseti ovaj period svim svojim čulima – da sedne u autentična vozila tog perioda i proba simulaciju vožnje ulicama onovremenog Beograda; obuče uniformu radnika tog vremena, a na svoj vrat stavi "Pino Silvestre" kolonjsku vodu – ultimativni miris svakog muškarca 70-tih godina.